Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Yrjas Regnbågsgård AB

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg -Lao Tse

Om oss

På Regnbågsgården lägger vi stort fokus på personalens lämplighet. Vi kräver att all personal har utbildning eller erfarenhet men vi lägger även stor vikt på den enskildas ambition och genuina intresse för att arbeta med unga flickor. För personalen på Regnbågsgården är detta inte enbart ett arbete utan vi brinner innerligt för vårt ändamål.

Nedan följer en mer ingående beskrivning av Regnbågsgårdens personal.  

Ramona Yrjas Vice föreståndare. Äger och driver Yrjas Regnbågsgård sedan år 2011. Hon erhåller en 5,5 årig universitetsutbildning, med huvudämnet psykologi.

Men även sociologi, pedagogik, neuropsykiatri, kriminalitet och ledarskapsutbildning. Hon har tidigare tillsammans med hennes syster Marielle Yrjas startat och drivit Kramfors Tjejjour samt jobbat som ansvarig klasslärare i en förberedelseklass (barn med invandrar bakgrund). Utbildad i heder & tvång samt MI- motiverande samtal. Integrationspedagog. Hon har gått NMT:s webbaserade utbildning "människohandel med barn och unga". NMT:s webbaserade utbildning "hedersrelaterat våld & förtryck". Samt Linnamottagningens webbaserade utbildning för "verksamma i arbetet mot hedersrelaterat förtryck & våld". Webbutbildning för insatser mot ätstörningar.

Agneta Yrjas Sellgren Äger och driver Yrjas Regnbågsgård sedan år 2011. Är även Regnbågsgårdens bildpedagog och behandlingsansvarig. Agneta har en gedigen erfarenhet och utbildning där framförallt hennes 5 år som rehabledare åt Kramfors kommun ligger henne varmt om hjärtat. I det arbetet fick hon genom coaching hjälpa psykiskt sjuka kvinnor/män ut i arbetslivet. Hon är även behandlingsassistent och har tidigare arbetet på ett privat HVB hem, utbildad både inom 12 steg utifrån Minnesota modellen, undersköterska, mentalskötatare, kriminalvårdare och bildpedagog. Samt 60 hp inom psykiatri/missbruk/samtalsmetodik/nätverksarbete. Utbildad i heder & tvång samt MI- motiverande samtal.

Marielle Yrjas Föreståndare. Äger och driver Yrjas Regnbågsgård sedan år 2011. Marielle innehar en 6,5 årig universitetsutbildning med psykologi som huvudämne men även utbildning inom sociologi, pedagogik, ledarskap och mobbning. Tillsammans med föreståndaren Ramona startade och drev hon Kramfors tjejjour ideellt. Utbildad i heder & tvång, MI- motiverande samtal samt rökavvänjning. Är färdigutbildad CSS- sexberoende specialist. Är ansvarig för återfallsprevention. Hon har även släppt en bok: Tre generationer krigarkvinnor vilket skildrar tre livsöden varav sitt eget.


Personal 1. Utbildad mentalskötare och är passionerad i sitt arbete med unga flickor. Personal 1 är en ambitiös kvinna som inte tackar nej till vidareutbildningar utan läser för tillfället kurser riktade mot detta område på olika universitet runt om i Sverige. Hon är konstnärligt lagd och sitter ofta och målar tillsammans med flickorna och pratar vilket är mycket uppskattat. (barnledig).


Personal 2. Är utbildad undersköterska med hjärtat på rätt ställe.


----


Personal 4. Behärskar flertalet språk och har stor erfarenhet av kulturella skillnader då hon även jobbat på boende för ensamkommande barn. Är utbildad socialpedagog. och ART-instruktör.


Personal 5. Utbildad barnskötare/fritidsledare. Mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom barnomsorg, skola, fritids och ridskola. Certifierad massageterapeut samt diplomerad zonterapeut. Ansvarig för yoga utövning en dag i veckan.


Vaktmästare. På Yrjas Regnbågsgård har vi en vaktmästare. Hen gör allt från att byta glödlampor till att skjutsa flickorna till olika aktiviteter.

0