Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Yrjas Regnbågsgård AB

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg -Lao Tse

Målsättning

4 övergripande mål är:

 • att flickan ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden på Regnbågsgården.
 • att ge varje flicka kunskaper att förstå sig själv, sin historia och sin aktuella situation.
 • att med stöd och vägledning få flickorna att förstå att allt är möjligt.
 • att genom bildpedagogiskt arbete hjälpa flickorna utveckla kreativa förmågor samt bredda deras känslospektra.

Mer specifika mål är att flickorna:

 • skall sköta sin skolgång eller praktik.
 • skall lära sig att själva sköta ett hushåll och de rutiner ett vardagsliv kräver.
 • skall avhålla sig från droger och kriminalitet.
 • skall lära sig att samarbeta, lyssna, samtala, ge beröm och hjälpa varandra.
 • skall respektera andra människors lika värde, olikheter och skilda förutsättningar.
 • skall anamma grundläggande kunskaper om fysisk hälsa.
 • skall stärka sina sociala relationer.
 • skall delta aktivt i sin egen problemlösning.
 • skall anamma kunskaper om fysisk och psykisk ohälsa.
 • skall bygga goda sociala relationer.