Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Yrjas Regnbågsgård AB

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg -Lao Tse

Aktuellt

2012

 • Ensamkomna traumatiserade barn och ungdomar.
 • BRIS akademin – Samtal med barn och ungdomar om viktiga saker i livet.
 • Durewall metoden – Att förebygga och bemöta ett utagerande beteende.
 • Anita Westman – ADHD, asberger och ätstörningar.

2013

 • Hedersrelaterat våld och tvång. –Prevalens, orsaker och bemötande. 12veckors utbildning genom Norrlands handledarinstitut AB. Bygger på material från Kvinnofrids centrum på Uppsala universitet.
 • Tobaksbruk-förekomst och avvänjning. Högskolan i Gävle.
 • MI- Motiverande samtal, Norrlands handledarinstitut NHI.
 • CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. (under utbildning)
 • Föreläsning- Att förebygga självmord bland unga. Kramfors
 • CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. Del 2.
 • Temadag hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen Västernorrland.
 • CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. Del 3.

2014

 • CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. Del 3.
 • Föreläsning för hela verksamheten inom HIV & prevention. Föreningen Noaks Ark Södra Norrland Dalarna. (Flickorna på gården blev också erbjuden denna föreläsning).
 • CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. Del 4.
 • Utbildning för hela verksamheten inklusive vikarierna i MI- motiverande samtal. Utbildningsansvarig: Landstinget Västernorrland. 

2016:

 • Vår barnmorska läser alkohol och drogterapeut.
 • Föreståndare läser till integrationspedagog.
 • Personal läser till KBT coach.

2017

 • Vår barnmorska färdig alkohol drogterapeut.
 • Vår föreståndare färdig integrationspedagog.
 • Personal under utbildning som ART instruktör.
 • Web baserad utbildning Stockholms länsstyrelse- människohandel med barn och unga.
 • Web baserad utbildning Stockholms länsstyrelse- hedersrelaterat våld mot unga.
 • HLR- hjärt och lungräddning utbildning för hela personalgruppen väntas under året.  

2018

 • Linnamottagningens webbaserade utbildning för "verksamma i arbetet mot hedersrelaterat förtryck & våld".
 • Webbutbildning för insatser mot ätstörningar (WINST).

2019-2020​


Linnamottagningens webbutbildning om hedersre​laterat våld och förtryck.

 

Föreläsning på Yrjas Regnbågsgård av Ulrica Stigberg, författare och präst från Fryshuset Stockholm. Föreläsning kring ämnena sexköp, pornografi och psykisk hälsa. Se hennes hemsida: visuelldrog.se.


Kvinnors rätt. Heder på liv och död. Webbinarium. 


Övrigt

 • Gym finns att tillgå.
 • Möjlighet till ridning.
0