Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Yrjas Regnbågsgård AB

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg -Lao Tse

Aktuellt

2021


En av vår personal färdigställde utbildning som certifierad MRT konsult.

En av vår per personal läser till REPULSE utövare. 


2022

Utbildning inom HLR- hjärt och lungräddning. 

Grundkurs samt fördjupning inom HBTQ via RFSL. Hälsa, bemötande och diskriminering. 

Personal har genomfört webbutbildningen  "Rätt att veta!" som utges av MUCF i samverkan med UMO och syftar till att ge stöd för att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. 

Personal har genomfört "myndigheten för delaktighet" webbutbildningen "Hållbart barnrättsarbete -så kan vi inkludera fler." 

Personal har genomfört webbutbildningen "Introduktion och fördjupningsutbildning om SIP för barn" genom "Uppdrag psykisk hälsa". 

Personal har genomfört Socialstyrelsens webbutbildning "Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB". 

Personal har genomfört Socialstyrelsens webbutbildning "Att synliggöra normer i socialtjänsten- med ett hbtq perspektiv".