Yrjas Regnbågsgård AB

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg -Lao Tse

Aktuellt

2012

 • 120315 Ensamkomna traumatiserade barn och ungdomar.
 • 120322-120323 BRIS akademin – Samtal med barn och ungdomar om viktiga saker i livet.
 • 120327 Durewall metoden – Att förebygga och bemöta ett utagerande beteende.
 • 120419 Anita Westman – ADHD, asberger och ätstörningar.

2013

 • 130118 Hedersrelaterat våld och tvång. –Prevalens, orsaker och bemötande. 12veckors utbildning genom Norrlands handledarinstitut AB. Bygger på material från Kvinnofrids centrum på Uppsala universitet.
 • 130201 Tobaksbruk-förekomst och avvänjning. Högskolan i Gävle.
 • 130220 MI- Motiverande samtal, Norrlands handledarinstitut NHI.
 • 130209 CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. (under utbildning)
 • 130411 Föreläsning- Att förebygga självmord bland unga. Kramfors
 • 130112 CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. Del 2.
 • 131213 Temadag hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen Västernorrland.
 • 140310 CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. Del 3.

2014

 • 140310 CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. Del 3.
 • 142506. Föreläsning för hela verksamheten inom HIV & prevention. Föreningen Noaks Ark Södra Norrland Dalarna. (Flickorna på gården blev också erbjuden denna föreläsning).
 • 140915 CSS© Certifierad sexberoende specialist. Utbildningen görs via DBK mottagningen i Stockholm. Del 4.
 • 141126 Utbildning för hela verksamheten inklusive vikarierna i MI- motiverande samtal. Utbildningsansvarig: Landstinget Västernorrland. 

2016:

 • Vår barnmorska läser alkohol och drogterapeut.
 • Föreståndare läser till integrationspedagog.
 • Personal läser till KBT coach.

2017:

 • Vår barnmorska färdig alkohol drogterapeut.
 • Vår föreståndare färdig integrationspedagog.
 • Personal under utbildning som ART instruktör.
 • Web baserad utbildning Stockholms länsstyrelse- människohandel med barn och unga.
 • Web baserad utbildning Stockholms länsstyrelse- hedersrelaterat våld mot unga.
 • HLR- hjärt och lungräddning utbildning för hela personalgruppen väntas under året.  

2018

 • Linnamottagningens webbaserade utbildning för "verksamma i arbetet mot hedersrelaterat förtryck & våld".
 • Webbutbildning för insatser mot ätstörningar (WINST).

Aktuellt för flickorna:

 • Nybyggt gym finns att tillgå.
 • Möjlighet till ridning 1 gång i veckan.
 • Simning för nybörjare.