Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Yrjas Regnbågsgård AB

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg -Lao Tse

Välkommen till Yrjas Regnbågsgård!

(Vi på bilden är ägarna av Yrjas Regnbågsgård och arbetar dagtid. Vi styr upp allt som rör flickorna. Här på Yrjas är vi en stor familj vilket flickorna ska känna)


Yrjas Regnbågsgård är ett familjeägt HVB-hem för flickor mellan 15-20 år, 6 platser.

Vi har varit verksamma sedan år 2011 och har därför gedigen erfarenhet och kompetens. Det är mor och två döttrar som äger och driver HVB verksamheten.


Besök oss på Facebook: yrjas regnbågsgård

På vår facebooksida får ni bland annat ta del av de aktiviteter vi gör och ta del av några av de flickor som förgyller dagarna på Yrjas Regnbågsgård.


---TITTA HIT--- På grund av Corona viruset hämtar vi flickorna i deras hemkommun vid placering hos oss på Yrjas. 


Regnbågsgården är en 1800 -tals villa och har rum för 6 flickor. Vi finns vackert beläget i den gemytliga byn Nyland, Kramfors kommun. Här finns det ett rikt utbud av diverse aktiviteter såsom skridskohall, skidspår, idrottshall, fotbollsplan, badhus, ridskolor, fiskesjöar.


Referenser kan erbjudas vid efterfrågan från flickorna själva, vårdnadshavare samt socialhandläggare


Målgrupp

  • Flickor med beteendestörningar med psykosocial karaktär såsom självdestruktivt beteende i form av självskadebeteende, suicid-tankar, depressioner och hemförhållanden.
  • Tar emot flickor med hedersrelaterad problematik.
  • Initialt skede av missbruk.

Vi jobbar med nätverksarbete genom att bygga broar mellan flickorna och dess föräldrar, lärare, läkare och andra aktörer för att skapa en trygg omgivning för flickan. Därför i vissa fall erbjuder vi familjesamtal där samtliga familjemedlemmar samlas för att stärkas och finna nya friska vägar tillsammans.


För de flickor som kommer till oss görs en avvägning innan inskrivning om de skulle passa i den befintliga gruppen.Tar både SoL, LvU och akutplaceringar.

0